Werkwijze
Werkwijze

Werkwijze

De inrichting geschiedt vanaf het eerste ontwerp tot en met de definitieve uitvoering geheel in samenspraak met de opdrachtgever, zodat er een optimaal resultaat wordt bereikt, dat rekening houdt met ruimtelijke en financiële randvoorwaarden. Naast een totaalconcept kunnen wij ons ook richten op afzonderlijke onderdelen hiervan.